Septembra sākumā norisinājās elektroniskā aptauja.
Kad, kur un kā visiem iedzīvotājiem (ne tikai tiem, kuri lieto internetu) būs iespēja iepazīties ar aptaujas rezultātiem par satiksmes drošību Upes ielā?