Grību zināt, kur var iepazīties ar Saulkrastu domes lēmumiem sakarā ar nakts pasākumiem?
Vai tiešām Saulkrastu dome izsniedz atļaujas pasākumiem, kuri traucē dienas un nakts mieru iedzīvotājiem?