Labdien!
Ir dzirdēts, ka šogad Jaunajā gadā nebūs tradicionālā balle Zvejniekciema kultūras namā, sakarā ar remontu. Vai tā ir tiesa? Un vai plānojas pasākums citās telpās? Piemēram, Saulkrastu sporta centrā vai kur citur?

Paldies!