Turpinājumā par pašdarbnieku balli, vai nebūtu iespējams to rīkot Saulkrastu sporta hallē? Ja nē, tad kādēļ?