Labdien!
1)Kur un kā var iepazīties ar plānoto darbu grafiku Upes un apkartējās ielās, Zvejniekciemā?
2) Saulkrastu avīzē bija rakstīts, ka iedzīvotāji varēs pieslēgties centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai. Kur, kad un kā par to tiks informēts?
3) Pēc kādiem principiem tiek laistītas ielas, lai mazinātu putekļus ceļa remonta laikā šajās ielās? Daļa tiek laistītas, daļa nē. Ņemot vērā sauso laiku, put nepārtraukti, iedzivotājiem ievērojami saasinās veselības problēmas uzturoties savā dārzā.
4) Cik ilgi vēl pa Upes ielu būs novirzīta smago mašīnu plūsma? Iela ir uzrakta, jau minētie putekļi, neatbilstošs ātrums.