Labdien!
Sakiet lūdzu , kad notiks Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012. -2024. gada publiskā apspriešana?
Paldies!
Jorens