Upes ielas rekonstrukcijas laikā daļai piebraucamo ceļu no mājām ir nomainītas caurtekas, daļai nav. Ik pa brīdim kādu piebraucamo ceļu izlaižot. Vai tas tā arī paliks vai caurtekas plānots nomainīt pie visām privātīpašumu iebrauktuvēm?
Kur griezties neskaidrību gadījumā par remonta gaitu un darbu organizāciju konkrētajā ielā?