Labdien. Agrāk Pašvaldības policisti veica Saulkrastu teritorijas apsekošanu un paši aktīvi konstatēja dažādus pārkāpumus, piemēram nenopļauta zāle, aizauguši krūmi, piedrazota teritorija, visādas nejēdzības, bet pašlaik tiek aktīvi aicināts par šādiem pārkāpumiem ziņot kaimiņiem. Vai šāda Pašvaldības Policijas prakse neliek kaimiņiem, Saulkrastu pilsētas iedzīvotājiem, kļūt par nodevējiem, stukačiem, kā tas bija padomju laikos? Varbūt tomēr Pašvaldības policisti varētu strādāt čaklāk, lai iedzīvotājiem nav tik bieži jāziņo. Paldies.