Sveicināti!
28.03.2017 atkārtoti uzdevu jautājumu par ceļa zīmi “Dzīvojamā zonā” Upes ielas sākumā un guļošajiem policistiem.
Jūs toreiz atbildējāt, ka tobrīd “Upes ielai tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts, kā rezultātā iela tiks sakārtota.”
Vasara jau tūlīt būs cauri. Kāpēc tik ilgi ir jāprojektē kaut kādas štrunta ceļa zīmes un guļošo policistu uzstādīšana? Vai birokrātijas nav par daudz, ka projektēšana tik ļoti ievilkusies? Nu izvēlieties citu projektētāju, kas mūsdienu darba trūkuma apstākļos ar prieku šo darbu izdarīt desmitreiz ātrāk. Kur ir problēma?