Vēlos pateikt PALDIES, ka Esat apsekojuši un saidzirdējuši ciemata ROZES iedzīvotājus – sūdzības! Ka tiek, beidzot, iztīrīti grāvji, grāvjmalas, krūmu un grāvju iztīrīšana notiek! Jo paši iedzīvotāji nerūpējas par sava īpašuma pieguļošo teritoriju, ārpus sētas savas! Vai nevar pašvaldība biežāk apsekot? Jo dārza gabalam piegulošos grāvjus un ceļus jāuztur kārtībā dārza īpašniekam (lietotājam). Grāvji regulāri jātīra, jāizpļauj un jāizcērt. Jāievēro, ka grāvju un ceļmalu aizaudzēšana traucē transportam (ātrai palīdzībai, ugunsdzēsējiem, policijai utt.), arī apsardzei, jo ceļi nav pāredzami. Bet šo visu neievēro, vismaz 60% iedzīvotāju ciematos.