Pie Saulkrastu dzelzceļa stacijas starp ēku un peronu ir nesakoptas košumkrūmu dobes. Tās esot pilsētas pārziņā.