Un atkal Saulkrastu vizitkarte pie dzelscela stacijas?
Tagad vairaki konteineri un pilni pāri malām.