Labdien.
Ievietota informācija par domes sēdi, atverot redzama tukša lapa, nekas nav ievietots. Kļūda vai apzināta nolaidība?
https://saulkrasti.lv/jaunumi/pasvaldiba-un-sabiedriba/notiks-ikmenesa-domes-sede-12/?pdf=37319