Komentējot pašvaldības atbildi par “gulošajiem policistiem” upes ielā – “gājēju ietvi Upes ielā izbūvēt nav plānots, sarkano līniju( sarkanās līnijas norobežo ielas un gar tām esošo stādījumu, piemēram, koku, kā arī inženierkomunikāciju koridorus) ierobežojumu dēļ.”
Vai var paskaidrot kā sarkanās līnijas un stādījumi kuri atrodas brauktuves malā ierobežo pacēlumu izbūvi uz brauktuves? Vai negribat atgādināt, ka Ozolu ielā zem gulošajiem policistiem arī ir gan kanalizācijas caurule, gan elektrības un citi kabeļi? Tā ir visur Latvijā, jo tas ir ceļš un komunikāciju tuneļi nekā neierobežo izbūvēt “gulošos policistus! Vai var uzzināt, kurš no domes ir sniedzis šādu atbildi? Gribu atgādināt, ka tā ir “Upes iela” un silti neiesaku sniegt nepareizas atbildes!