Kad tiks salabots apgaismojums pie nama Saules iela 3. Cik ilgs laiks nepieciešams pašvaldībai, lai novērstu apgaismojuma defektu? Vai trīs gadi nav pietiekoši ilgi?
To, ka mājas īpašniekam jānotīra vārtu priekša ir skaidrs. Jautājums par to, kāpēc pašvaldība uzskata, ka aizbērt notīrītu teritoriju ir norma?
Ceru, ka Jums nebūs vajadzīgi vēl trīs gadi, lai precīzi atbildētu uz jautājumiem. 15.02.17.