10. martā plkst. 17.00 Saulkrastu novada domes zālē notiks Pilsētvides padomes darba grupas sanāksme.

Darba grupas izveides mērķis ir veidot Saulkrastos ērtu, harmonisku un atpazīstamu pilsētvidi ar savu identitāti, nodrošināt jaunu ideju, mākslas un dizaina vērtību izmantošanu pilsētvidē, veicināt pilsētvides veidošanas procesā iesaistīto pušu sadarbību, iesaistot novada iedzīvotājus un attiecīgo jomu speciālistus, pārrunājot problēmjautājumus, sniedzot priekšlikumus, ieteikumus un profesionālu atbalstu.
Laipni aicinām ikvienu interesentu!
Kāpēc šī informācija tika publiskota TIKAI divas stundas pirms pasākuma?