Labdien!
Zītaru iela un Brāļu Kaudzīšu iela (Bama rajonā) atkal ir pārvērtusies par automašīnu iznīcinātāju. Tāda situācija ir lielāko daļu gada. Saulkrastu mājas lapas arhīvā atrodama Jūsu 2016.gada 29.decembrī sniegtā atbilde Zītaram, kurā apgalvojat, ka Zītaru iela tiek apsekota katru mēnesi. Tad Jums noteikti ir zināms, ka pēc ielas “kapitālā remonta” nekas nav būtiski uzlabojies. Un iela atkal ir pamatīgās bedrēs.
Atgādinu, ka MK noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 6.pielikums “Prasības valsts un pašvaldību autoceļu segumu uzturēšanai” nosaka, ka:
• Grants segumam jābūt līdzenam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, vaļņiem, vaļējiem akmeņiem, kas lielāki par 70 mm, un vaļējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžās – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš.
• Grants seguma virsmai jābūt līdzenai, tā nedrīkst radīt autobraucējam diskomfortu.
• Grants segumā nav pieļaujami iesēdumi un bedres, kas dziļākas par 100 mm. Atklātie trūkumi jānovērš 1 mēneša laikā.

Ja reizi mēnesī Zītaru iela tiek apsekota, tad nav saprotams, kāpēc normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neatbilstības nav novērstas.

Mani nodokļi nonāk Saulkrastos, bet automašīnu, ar kuru dodos uz darbu, lai šos nodokļus sapelnītu, es laužu savējo… Tiešām jāpārdeklarējas uz citu novadu, lai Saulkrasti savus iedzīvotājus sadzirdētu? Kad mums ir cerības redzēt minētās divas ielas asfaltētas?
Lūgums atbildēt pēc būtības un neietvert norādi, kuru gadu budžetos tas nav paredzēts.
Ļoti ceram kādreiz sagaidīt pieņemamu risinājumu.