Aleksandrs Arvids fon Engelhardts (1856.gada 23.V – 1920.28.VIII Hanovere).

Pirms 155 gadiem dzimis Pēterupes un apkārtnes pirmais ārsts Aleksandrs Arvids fon Engelhardts. Pēterupē ārsts sāka darbu 1888.gadā pēc barona Augusta fon Pistolkorsa uzaicinājuma.

Tā kā Neibādes kūrorta popularitāte arvien pieauga un līdz ar to pieauga arī atpūtnieku skaits, bija nepieciešamība pēc zinoša un prasmīga ārsta. Jo līdz 19.gs. astoņdesmitajiem gadiem tuvākā un tālākā piejūras apkārtnē nebija neviena ārsta. Šo jautājumu toreiz atrisināja barons A. Pistolkorss. Viņš izvēlējās Pēterupes ciemā vietu, kur būtu ceļama daktera māja, un to jau 1888.gada 18.janvārī nodeva vietējās luterāņu draudzes pārziņā. Kopā ar ēku Pistolkorss pēterupiešiem dāvāja 6 ha zemes un 10 000 rubļu lielu naudas summu, kura bija paredzēta ārsta uzturēšanai.

Jāteic, ka vietējā daktera pienākumos ietilpa ne tikai pēterupiešu un apkārtējo ciemu zvejnieku un zemnieku ārstēšana. Vasarās viņš bija arī vietējā kūrorta ārsts, izpildīja sanitārā uzrauga pienākumus ciemā, kā arī tirgus dienās kontrolēja pārtikas preču kvalitāti. Tirgus tolaik pulcējās Pērnavas lielceļa malā, netālu no Bīriņkroga. 1890.gadā daktermājas vienā istabā ar Aleksandra Pistolkorsa ziņu tika atvērta pirmā aptieka plašā apkārtnē, kura šinī ēkā atradās līdz 1895.gadam, kad barons Pistolkorss tās vajadzībām uzbūvēja atsevišķu ēku tuvāk lielceļam.

Aleksandrs Arvids fon Engelhardts Pēterupē par ārstu nostrādāja 19. gadus. 1907.gadā ārsts ar ģimeni emigrē uz Vāciju.

Foto: Ārsts Aleksandrs Arvids fon Engelhardts

Informāciju sagatavoja :

Dagnija Gurtiņa,

Saulkrastu vēstures sabiedriskā muzeja speciāliste