Pašvaldības policija

Augustā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 102 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 10 personas, 9 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, 1 persona – savā dzīvesvietā.

Uzrakstīti 244 administratīvā pārkāpuma protokoli, 216 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 5 protokoli par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, 4protokoli par mājas dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, 4 protokoli par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, 14 protokoli par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un 1 protokols par sīko huligānismu.

Uzsāktas 8 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas istabas dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu, par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma un īpašuma nekopšanu, kā dēļ izveidojusies kūla.