Decembra mēnesī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 25 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 14  personas, no kurām par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī 5 personas, 5 personas tika nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai,9 personas nogādātas savā dzīves vietā.

 

Četros gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.

 

Sastādīti 17 administratīvā pārkāpuma protokoli, 1 administratīvā pārkāpuma protokols par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, 2 administratīvā pārkāpuma protokoli par reklāmas izvietošanu bez saskaņošanas, 13 administratīvā pārkāpuma protokoli par likuma „Latvijas valsts karoga likums” prasību neievērošanu  un 1 administratīvā pārkāpuma protokols par mājas dzīvnieku labturības prasību pārkāpšanu.

 

Uzsāktas 5 administratīvā pārkāpuma lietvedības: par nekustamā īpašuma un tai piegulošās teritorijas nesakopšanu, par mājdzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu.