Jūlijā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 101 izsaukumu, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 11 personas, 5 personas tika nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, 5 personas savā dzīvesvietā un viena persona nodota NMPD brigādei.

 

Sastādīti 342 administratīvā pārkāpuma protokoli, 10 protokoli par alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, 13 protokoli par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, 5 protokoli par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu un 302 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 6 protokoli par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, 2 protokoli par nesaskaņotu reklāmas izvietošanu, 2 protokoli par mājas dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu un 1 protokols par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos pārkāpšanu.

 

Uzsāktas 28 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par nekustamā īpašuma sakopšanu un par atkritumu izmešanu tam neparedzētā vietā.

 

17 gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Ulubele” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.