Pašvaldības policija

Jūnijā Saulkrastu pašvaldības policijā ir saņemti 140 izsaukumi, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 12 personas, piecas personas nogādātas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku procesuālo darbību veikšanai, viena persona nodota Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes Satiksmes uzraudzības pārvaldes darbiniekiem tālāku procesuālo darbību veikšanai, sešas personas nogādātas savā dzīvesvietā, divas Latvijas Sarkanā krusta sociālā centra “Gaiziņš ”nakts patversmē.

 

Par Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu divos gadījumos izsaukts, dzīvnieku patversmes “Mežavairogi “darbinieks.

Sastādīti 208 administratīvā pārkāpuma protokoli, 183 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, seši protokoli par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, divi protokoli par sīko huligānismu, astoņi protokoli par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, divi protokoli par dzīvnieku slēpšanu, nereģistrēšanu, neidentificēšanu (nemarķēšana) un izvairīšanos no to uzskaites, viens protokols par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā prasību pārkāpšanu, viens protokols par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, viens protokols par dzīvošana bez personu apliecinoša dokumenta un dzīvesvietas nedeklarēšana, viens protokols par vispārīgo noteikumu par atpūtas kuģu satiksmi iekšējos ūdeņos pārkāpšanu, trīs protokoli par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšanu.

Izteikti 125 mutiski brīdinājumi Velosipēdu vadītājiem par braukšanu pa gājēju ceļu.

Uzsāktas 32 administratīvā pārkāpuma lietvedības – astoņas par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā prasību pārkāpšanu, 23 par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā prasību pārkāpšanu, viena par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā prasību pārkāpšanu.