Martā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 50 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 14 personas, 10 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, trīs persona savā dzīvesvietā un viena persona nodota Valsts policijas ceļu policijas darbiniekiem.

Sastādīti 22 administratīvā pārkāpuma protokoli, 3 protokoli par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, 10 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 2 protokoli par mājas dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu, 2 protokoli par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, 2 protokoli par alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, viens protokols par sīko huligānismu un 2 protokoli par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Uzsāktas 13 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un par mājas istabas dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu.

Četros gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.SN 14/2015 (26.06.2015.) “Saistošie noteikumi par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā” aicina nekustamo īpašumu īpašniekus vai tiesiskos valdītājus izvietot noteikumu prasībām atbilstošas ēku nosaukumu vai ēku numuru plāksnes.