Novembra mēnesī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 26 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 9 personas, 3 personas tika nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, 3 personas savā dzīvesvietā, 3 personas nodotas Valsts vides dienesta inspektora tālāko darbību veikšanai.

 

 

2 gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Ulubele” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.

 

Sastādīti 18 administratīvā pārkāpuma protokoli, 3 protokoli par nenoslēgtu līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma, 4 administratīvā pārkāpuma protokoli par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, 5 protokoli par teritorijas nesakopšanu, 1 protokols par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu, viens protokols par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskā vietā reibu stāvoklī, 4 protokoli par smēķēšanas ierobežojuma.

 

Uzsāktas 7 administratīvā pārkāpuma lietvedības: par nekustamā īpašuma un tai piegulošās teritorijas nesakopšanu, par ceļa aizsprostošanu, par līguma neslēgšanu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma.

 

Piecos gadījumos pēc lūguma sniegta palīdzība NMPD brigādei.