Septembrī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 61 izsaukumu, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 8 personas, 6 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, divas personas savā dzīvesvietā.

 

Sastādīti 115 administratīvā pārkāpuma protokoli, 4 protokoli par alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, 3 protokoli par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, 14 protokoli par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, 72 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 15 protokoli par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, 2 protokoli par mājas dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu, 2 protokoli par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas, 2 protokoli par sīko huligānismu un viens protokols par nesaskaņotu koku ciršanu.

Uzsāktas 107 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par nekustamā īpašuma sakopšanu, par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un nesaskaņotu koku ciršanu.

4 gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Ulubele” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.

Vienā gadījumā pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieku lūguma sniegta palīdzība agresīvas personas nogādāšanā psihiatriskajā slimnīcā.