Jūlijā Saulkrastu pašvaldības policijā tika saņemti 109 izsaukumi. Par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 9 personas: 3 nogādātas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku procesuālo darbību veikšanai, 6 personas – savā dzīvesvietā.

Uzrakstīti 313 administratīvā pārkāpuma protokoli: 248 – par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 2 protokoli par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu un atrašanos reibuma stāvoklī sabiedriskās vietās, 1 – par sīko huligānismu, 5 protokoli par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 3 – par peldēšanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, 4 protokoli par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā prasību pārkāpšanu, 44 – par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā prasību pārkāpšanu, 6 protokoli par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu.

Par dažādiem pārkāpumiem izteikti 15 mutiski brīdinājumi.

Uzsāktas 59 administratīvā pārkāpuma lietvedības: 5 – par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā prasību pārkāpšanu, 54 – par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā prasību pārkāpšanu.