Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas izmantošanas kārtību” pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgta mutiska izsole zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā ar zvejas rīku zivju tīkls un lucīšu murds notiks 2017.gada 17.martā plkst. 12.00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 200. telpā, 2.stāva zālē.

Ar pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikumiem var iepazīties Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 102.telpā,kā arīšeit par zivju tīkliem un šeit par lucīšu murdiem .