Saulkrastu PII ,,Rūķītis”

Reģ.Nr.4301901862

aicina darbā

Pirmsskolas izglītības metodiķi

profesijas kods: 2351 06

Darba pienākumi:

 • Pārzināt ar pirmsskolas izglītību saistīto normatīvo aktu bāzi;
 • Nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanas metodisko vadību;
 • Organizēt , vadīt un koordinēt pedagoģiskā personāla pedagoģiski metodisko izglītošanu;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • sniegt metodisko palīdzību pedagogiem, vecākiem un iestādes atbalsta personālam;
 • izstrādāt, veidot un apkopot metodiskos materiālus pirmsskolas izglītības procesa kvalitātes pilnveidei;
 • plānot savu darbu un veikt pašanalīzi.

Prasības pretendentam:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • vismaz 2 gadu pieredze līdzīgā amatā;
 • augsta atbildības izjūta;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu bruto 850 euro;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika beigām);
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu.

Slodze: Uz pilnu darba slodzi (40 stundas nedēļā)

Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Pirmsskolas izglītības metodiķis” līdz 2019. gada 27.septembrim uz e-pastu bernudarzs.rukitis@saulkrasti.lv , pa pastu Saulkrastu PII ,,Rūķītis”, Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.

Tālrunis informācijai: 29136440, kontaktpersona Saulkrastu PII ,,Rūķītis” vadītāja Jana Bukovska

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, PII “Rūķītis” informē, ka:

 1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 2. iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”, kontaktinformācija: Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV 2160, tālrunis 29136440.