Maija beigās svinīgā sarīkojumā Saulkrastu novada dome sveica pašvaldības izglītības iestāžu skolēnus un pedagogus par padarīto šajā mācību gadā.

Atzinības rakstus par augstiem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs un konkursos, zinātniski pētnieciskajā darbībā, mūzikas un mākslas konkursos valsts un starptautiskā mērogā šogad saņēma: Saulkrastu vidusskolas skolēni Viktorija Blinova (12. klase), Veronika Solovjova (12. klase), Klāvs Ivo Turkovs (11. klase); Zvejniekciema vidusskolas skolēni: Emīls Kiseļevskis (9.klase), Marija Ķēniņa (10.klase), Beāte Adelīna Odīte (10.klase) ; Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi: Evelīna Seržante (Saulkrastu vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 2.kurss), Gatis Kalvišs( klavierspēles nodaļa 4. klase).

Saulkrastu novada dome pateicās skolēnu vecākiem un pedagogiem par kopīgo darbu. Pateicības rakstu saņēma Saulkrastu vidusskolas skolotājas Ilona Trezune un Inese Ābola, Zvejniekciema vidusskolas skolotājas Aleksandra Ivanova un Valda Tinkusa, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi Lilita Rihtere un Tamāra Āriņa.

Pasākuma foto no pasākuma apskatāma sadaļā Galerijas.