2015.gadā Ministru Kabinets apstiprināja noteikumus, nosakot minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai un vidusskolas klasēs kopā, līdz ar to 2015. gada nogalē Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu par Saulkrastu novada Izglītības attīstības koncepcijas 2016. – 2021. gadam izstrādi un darba grupas izveidi, kuras sastāvā ir Saulkrastu novada domes un pašvaldības izglītības iestāžu vadība un izglītības iestāžu vecāku padomju priekšsēdētāji. Stratēģijas izstrādi vada SIA "Dynamic University".

 

Darba grupas galvenie uzdevumi ir:

 

• saglabāt kvalitatīvu vidusskolas izglītību Saulkrastu novadā un nodrošināt 10. klases atvēršanu 2016./2017.mācību gadā.

• nodrošināt nepieciešamo vietu skaitu pirmsskolas vecuma bērniem bērnudārzā, vēlams pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai;

• risināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas telpu nodrošinājumu.

 

Visi minētie jautājumi prasa nozīmīgus finanšu ieguldījumus. Līdz ar to, ņemot vērā esošo un prognozējamo bērnu skaitu novadā, pašvaldības finanšu iespējas un iespējas piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu, maksimāli un efektīvi jāplāno novadā esošās infrastruktūras izmantošana un noslodze.

 

Marta beigās notika darba grupas kārtējā tikšanās, kad tika detalizēti izskatīti eksperta I.Grigorjeva iesniegtie piedāvājumi izglītības iestāžu reorganizācijai.

Darba grupā ir panākta vienošanās, darītu visu iespējamo, lai vienotos par vienu, visiem pieņemamu un pamatotu modeli, ar kuru iepazīstināt un nodot to apspriešanai iedzīvotājiem un Saulkrastu novada domei apstiprināšanai. Apkopojums un iespējamie risinājumi sabiedriskai izvērtēšanai tiks nodoti aprīļa otrajā pusē.