Lai atbildētu uz šo, šķiet, vienkāršo jautājumu, Zvejniekciema vidusskolā 16. un 17. septembrī notika semināri “Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”, kuros piedalījās 5. un 6.klašu skolēni un pedagogi.

Pasākumi notika projekta “Vidzemes Zvejnieks” ietvaros, ko īsteno nodibinājums “Jūras Zeme” sadarbībā ar biedrību “Jūrkante”, lai veicinātu jauniešu interesi par zvejniecību un jūrniecību.

Seminārus vadīja Dzintris Kolāts, uz viņa intervijas jautājumiem atbildēja piekrastes zvejnieks Edgars Zviedris, tālbraucējs kapteinis Ingus Siliņš un kapteiņa vecākais palīgs Arnolds Ekmanis. Tikšanās laikā arī skolēni varēja uzdot jautājumus par zvejnieka un jūrnieka profesijām, tajās nepieciešamajām prasmēm un izglītību, kā arī par dažādiem interesantiem atgadījumiem jūrā, piemēram, viļņu augstumu, vētru, pirātiem, atrašanos uz sēkļa, orientēšanos pēc zvaigznēm un citiem. Skolēni vingrinājās arī jūras mezglu siešanā.

Pasākumi abās dienās izraisīja lielu skolēnu interesi un atsaucību, jo izrādās, ka mēs, dzīvojot Rīgas jūras līča piekrastē, diezgan maz zinām par zvejnieka arodu un jūrā iešanu. Jācer, ka skolēnu interese nezudīs, domājot par tālāko karjeras izvēli, ko varbūt varētu saistīt ar jūru.