Dažas dienas pirms jaunā mācību gada sākuma, Saulkrastu novada domes deputāti un pašvaldības vadības pārstāvji apmeklēja Saulkrastu novada izglītības iestādes, lai iepazītos ar Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas (VJMMS) un pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” gatavību mācību gadam.

Iepazīstoties ar skolu un bērnu dārza telpām, tika pārrunāti aktuālie jautājumi, tostarp arī plānotie darbi, un visi iestāžu vadītāji apliecināja gatavību jaunajam mācību gadam.

Galvenais jaunumus Saulkrastu vidusskolā ir jaunā piebūve, kas tiks izmantota ēdnīcas vajadzībām. Tagad vienā plūsmā būs iespējams paēdināt 180 skolēnus. Zvejniekciema vidusskolā ir izremontētas ģeogrāfijas un svešvalodu klašu telpas, un septembra sākumā remontdarbus pabeigs zēnu mājturības kabinetā. VJMMS Mākslas nodaļā, kas atrodas kultūras namā “Zvejniekciems”, ir izremontēta mācību telpa. Visapjomīgākie darbi ir veikti PII “Rūķītis”, kur ir uzstādīta moduļu tipa būve, kurā atradīsies trīs jaunas grupiņas. Esošajā ēkā ir izremontēta zāle, gaitenis un personāla telpas.

2018./2019. mācību gadā divās Saulkrastu novada vispārizglītojošās skolās mācības uzsāks gandrīz 600 skolēnu, kurus izglītos 76 pedagogi. Savu pirmo skolas gadu uzsāks 62 pirmklasnieki. “Rūķītī” šogad būs 253 bērni, par kuriem rūpēsies 61 darbinieks.

Foto no deputātu apmeklējuma pieejams https://saulkrasti.lv/ sadaļā Galerijas.