Tradicionāli, mācību gada noslēgumā, Saulkrastu novada dome sveic novada izglītības iestāžu labākos skolēnus, izsaka pateicību viņu vecākiem un pedagogiem. Arī šogad domes atzinības rakstus un naudas balvas par izciliem mācību sasniegumiem, godalgotām vietām olimpiādēs un konkursos, aktīvu sabiedrisko darbu saņēma deviņi labākie – Veronika Solovjova (10.klase), Edgars Aišpurs (9.klase), Rinalds Seržants (11.klase) un Niks Ričards Goldiņš (12.klase) no Saulkrastu vidusskolas;Linda Ozola (11.klase),Ēriks Teteris (12.klase), Kārlis Taube (9.klase) no Zvejniekciema vidusskolas; Kirils Turovs (4.pūšaminstrumentu klase) un Paula Dalbiņa (vizuāli plastiskās mākslas nodaļa) no Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas.

 

Ar skolēnu vecāku atbalstu un pedagogu Ilonas Trezunes, Rutas Grabčikas, Oksanas Vanagas (Saulkrastu vidusskola),Ainas Jermacānes, Valdas Tinkuses, Ģirta Blektes (Zvejniekciema vidusskola) un Beatas Gekas, Miervalža Lejas, Māras Alenas (Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola) mērķtiecīgu un neatlaidīgu darbu, mūsu skolēni ieguvuši augstus rezultātus un nesuši Saulkrastu vārdu ārpus mūsu novada robežām. Padarīts liels darbs – mums ir ar ko lepoties!

 

 

Labakie skoleni 2016