Ar atkalredzēšanās prieku 618 Saulkrastu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēniem sācies jaunais mācību gads. Pirmo reizi uz skolu šogad devās 70 mazie pirmklasnieki.

 

Saulkrastu vidusskolā mācības uzsāka 346 skolēni. Saulkrastu vidusskolā ir divas pirmās klases ar 43 skolēniem. Skolā strādā vairāk nekā 30 pedagogi. Šogad pedagogu kolektīvam ir pievienojies jauns fizikas skolotājs.

Saulkrastu vidusskolas sākumskolas ēkā ir veikti labiekārtošanas darbi: ir nomainīti visi logi, pielāgots sanitārais mezgls skolēniem ar kustību traucējumiem, uzstādīts vertikālais pacēlējs un pielāgots kāpņu laukums, lai cilvēki ar kustību traucējumiem varētu nokļūt skolas telpās, kas ir būtisks uzlabojums pilnvērtīgai skolas darbībai.

 

Zvejniekciema vidusskolā jauno mācību gada uzsāka 272 skolēni, 27 no viņiem 1.klasē.Pirmskolas klasē zināšanas iegūs 8 audzēkņi. Skolā strādā 32 pedagogi. Zvejniekciema vidusskolā veikts kapitālais remonts vēstures kabinetam, atjaunota elektrosadales telpa.

 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā mācības uzsāka 228 audzēkņi. Mūzikas izglītību apgūs 110, mākslas izglītību – 118audzēkņi.

Mūzikas skolas ēkā Ostas ielā 15 izremontēta skolotāju istaba, garderobe un administrācijas kabineti, izveidota jauna virtuvītes telpa skolotājiem – šajās telpās arī daļēji vai pilnībā nomainīts inventārs, aprīkojums. Kapitāli remontēta sitaminstrumentu/kokles klase, kā arī uzklāts jauns grīdas segums divos mūzikas teorijas un mūzikas literatūras kabinetos.

Veikti apjomīgi jauna centralizētā ūdensvada pievades darbi, kā arī pagaidu labiekārtošanas darbi skolas iekšpagalmā.

Realizējot Valsts Kultūrkapitāla mērķprogrammu vizuāli plastiskās mākslas nodaļas darba pilnveidei, vasarā iegādāti divi portatīvie datori, divi pārnēsājamie ekrāni un projektors.

Darbu uzsāk četri jauni skolotāji – kora klasē (vokālā nodaļa), saksofona, klarnetes spēlē (pūšaminstrumentu nodaļa) un vizuāli plastiskajā mākslā.

 

Jauns mācību gads sācies arī pirmskolas izglītības iestādē „Rūķītis”. Šogad bērnu dārzu apmeklē 215 bērni, 45 mazuļi uz „Rūķīti” devās pirmo reizi. Bērnu dārzā ir 11 grupiņas, un ikdienā par mazajiem saulkrastiešiem rūpējas 55 darbinieki.

Bērnu dārza ēkā ir veikti plaši remontdarbi – izremontētas četras kāpņu telpas, kapitāli izremontēta mūzikas telpa un nomainītas daļa durvju, veikts kosmētiskais remonts.

Kopumā šogad izglītības iestāžu labiekārtošanas un remontdarbos pašvaldība ir ieguldījusi vairāk nekā 141 000 eiro, lielākā daļa – 93 000 eiro ir ieguldīti PII „Rūķītis” remontdarbos.

 

Pirms mācību gada sākuma, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis, Izglītības, sporta un jaunatnes lietu komisijas priekšsēdētājs Guntars Zonbergs, deputāte Guna Lāčauniece, kā arī pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis un viņa vietnieks Aivars Gavars apmeklēja izglītības iestādes, lai iepazītos ar skolu gatavību jaunajam mācību gadam. Tika secināts, ka padarīts liels darbs, tomēr izglītības iestāžu ēku pienācīgai uzturēšanai nepieciešami būtiski investīciju ieguldījumi, īpaši Saulkrastu vidusskolas ģērbtuvju situācijas risināšanā, kā arī jāturpina iesāktie darbi „Rūķītī”.