23. janvārī Saulkrastu vidusskolā notika tautisko deju kolektīvu sadraudzības koncerts '"Ceļā uz XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem".

Koncertā piedalījās Saulkrastu vidusskolas 2.- 6. klašu tautisko deju dejotāji, kurus sagatavoja skolotājs Jānis Trezuns. Sadraudzības koncertā uzstājās viesi no Liepupes vidusskolas – 3.- 4.klašu un 5. – 9. klašu dejotāji. Arī viņu skolotājs ir Jānis Trezuns.  Paši mazākie dejotāji bija no Rīgas bērnu deju kopas „Kamolītis” un Rīgas 28. vidusskolas, vadītāja – Agita Klešetņikova.


Foto https://saulkrasti.lv/index.php/lv/galerija/sadraudz–bas-koncerts-saulkrastu-vidusskol–