Sākot ar 10. oktobri, Saulkrastu novada izglītības iestāžu sākumskolu izvēlēto klašu skolēni reizi nedēļā visu mācību gadu dosies uz peldbaseinu. 

Peldēšanas apmācības notiek projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” (9.2.4.2/16/I/059) ietvaros ar 100% Eiropas Sociālā fonda atbalstu ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu. Projekts turpināsies arī nākamajā mācību gadā.