Pagājušā gada nogalē deputāti pieņēma lēmumu, izdot saistošos noteikumus “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem”. Noteikumi stājas spēkā ar š.g. 1. martu.

Saistošie noteikumi paredz, ka visi Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņi, kuri izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, nokļūšanai uz vai no mācību iestādes, saņems 100% maksas atvieglojumu no biļetes cenas braucieniem darba dienās visu mācību gadu.

Iekāpjot sabiedriskā transportā, skolēnam abonementa biļete būs elektroniski jāreģistrē.

Elektroniskās abonementa biļetes izgatavo sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs AS “CATA”, un tās izsniedz izglītības iestādēs.