Saulkrastu novada dome sveic skolēnus, pedagogus un vecākus jaunajā mācību gadā! Vēlam mācīties prieku, zinātkāri, radošumu, pozitīvu attieksmi un enerģiju visu mācību gada garumā!