Saulkrastu novada dome sveic skolēnus, pedagogus un vecākus jaunajā mācību gadā! Vēlam mācīties prieku, zinātkāri, radošumu, pozitīvu attieksmi un enerģiju visu mācību gada garumā.

 

 

Īpašs sveiciens pirmklasniekiem, kam sācies interesantais un aizraujošais mācību ceļojums, kā arī 9. un 12. klašu skolēniem vēlam izturību, un lai izdodas viss iecerētais !