Zinību dienā Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolās kā ik gadu virmo radoša un pozitīva gaisotne. Smaidoši un apņēmības pilni skolēni, vecāki, skolotāji un skolu direktori. Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!
 

Foto Pēteris Gertners