Sestdien, 8. aprīlī, kultūras namā “Zvejniekciems” notika mazo vokālistu konkurss “Saulkrastu cīrulītis 2017”. Konkursam ir ilga vēsture, jo pirmie konkursa uzvarētāji nu jau kļuvuši par šī brīža mazo vokālistu vecākiem. Tādēļ priecē vecāku atsaucība, jo šogad konkursā piedalījās 34 mazie vokālisti.

Vismazāko – trīsgadnieku – grupā piedalījās tikai 3 konkursantes, un vislabākā šoreiz bija Paula Smirnova. 2. vietā – Madara Bulmere, 3. vietā – Martina Teša.

Savukārt četrgadnieku konkursā bija krietni vairāk – pavisam 11 konkursanti. Starp 4 gadus veciem vislabākais izrādījās Alberts Neimanis, 2. vietā Ilze Ungure, 3.vietā – Amanda Stepe.

5 gadus vecus konkursantus pārstāvēja septiņas drosmīgas meitenes, un vislabāk šogad veicās Laumai Gravai, 2. vietā Renāte Kūliņa-Priede, 3. vietā – Amanda Magone.

Konkursa nopietnākie dalībnieki bija sešgadnieki, pavisam 13 dalībnieku. 1. vietā ierindojās Marta Dziedātāja, 2. vietā Lolita Ceriņa, 3. vietā Ustīne Laska Mežgale.

Konkursa norisi košāku padarīja mūsdienu deju grupas “Fractus” priekšnesumi, bet dalībniekus vērtēja žūrija – jauktā kora “Bangotne” diriģents Ēriks Kravalis, VJMMS direktora vietniece Līga Ķestere un Ādažu vidusskolas pedagoģe, saulkrastiete Sanita Krauze. Paldies jāsaka gan konkursantu vecākiem, gan vokālajiem pedagogiem – Līgai Priedei, Lailai Bāliņai un Dacei Kalniņai. Lai mazajiem vokālistiem vēl daudz brīnišķīgu konkursu un uzvaru!