11. novembrī pl.17.00 Saulkrastu Pēterupes ev. lut. baznīcā Lāčplēša dienai veltīts atceres mirklis un uzrunas. Pēc svētbrīža dosimies kopīgā gājienā uz Saulkrastu kapiem, līdz latviešu karavīru piemiņas vietai. Lūgums līdzi ņemt lāpas, lai gājienu padarītu košāku!