17., 18. un 19. augustā Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā: 17. augustā 20.00 koncerts “Lūgšanu vainags. Veltījums Latvijai” Koncertā piedalās Ilona Birģele (ērģeles), Evita Zālīte (soprāns), Artis Gāga (saksofons). 18.  augustā 21.00 koncerts “Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu” Koncertā piedalās Danuta Ločmele (baroka čells), Aija Veismane – Garkeviča (balss), Beata Geka (ērģeles un pozitīvs) un Anna Naudžūne (baroka vijole).19. augustā 10. 00 dievkalpojumu ar skanējumu kuplinās ērģelnieks Aivars Kalējs.

  1. augustā 20.00 koncerts “Lūgšanu vainags. Veltījums Latvijai” Koncertā piedalās Ilona Birģele (ērģeles), Evita Zālīte (soprāns), Artis Gāga (saksofons).

Koncerts “Lūgšanu vainags” ir muzikāls projekts, vērsts uz Latvijas simtgadi, to skandinot arī Latvijas dievnamos. Programmas ideja ir svinēt latviešu mūzikas unikalitāti un ilgmūžību, kuras sākumi meklējami latviešu tautas dziesmās, latviešu komponistu skaņdarbos, un tieši vai netieši iedvesmoja Latvijas valsts dzimšanu un turpinās latviešu skaņražu idejās šodien.

Koncerta koncepcija paredz vīt muzikālu vainagu no latviešu komponistu vokāliem un instrumentāliem skaņdarbiem. Līdzīgi rondo formai – programmas sākumā un noslēgumā skanēs Arta Gāgas pirmatskaņojums saksofonam , balsij un ērģelēm par latviešu tautas dziesmas tēmu. Programmas centrā skanēs J. Vītola, A. Juŗjāna, J. Mediņa, R. Jermaka, P. Barisona un citu latviešu komponistu skaņdarbi. Klausoties šo koncertu, ikviens ir aicināts ievīt savu domu kā lūgšanu, ar ko rotāt mūsu mīļās Latvijas galvu un lepni rotāties pašiem.

  1. augustā 21.00 koncerts “Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu” Koncertā piedalās Danuta Ločmele (baroka čells), Aija Veismane – Garkeviča (balss), Beata Geka (ērģeles un pozitīvs) un Anna Naudžūne (baroka vijole).

“Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis brīnumus!” – šie ķēniņa Dāvida 98.psalma vārdi kļuvuši par koncerta vadmotīvu. Tāpat kā visa dzīvā radība dienu no dienas slavē savu Radītāju, tā arī cilvēka sirdī dzimst vēlme pateikties Dievam par visu, ko viņš dāvājis. “Mūzikai ir tikai viens mērķis – godināt Dievu un atspirdzināt dvēseli!” tā par komponista sūtību teicis J. S. Bahs. Viņš savus darbus iesāka un pabeidza ar iniciāļiem J.J., kas nozīmē Jesu Juva (Jēzu, palīdzi man) darba sākumā un “Soli Deo Gloria” (Slava Dievam vienīgajam) sacerējuma beigās.

Šajā koncertā tiks piedāvātas baroka pērles – H. Pērsea, D. Bukstehūdes. J. S. Baha, G.F. Hendeļa, Ž.B. Barjēra un citu komponistu garīgos sacerējumus. Ziemeļvācu baroka komponists D. Bukstehūde, iedvesmojoties no 98.psalma teksta, radīja brīnišķīgu kantāti “Dziediet tam Kungam jaunu dziesmu”. J. S. Baha ērģeļdarbi joprojām pieder pie skaistākajiem komponista garadarbiem G. F. Hendelis 1739.gadā sacerēja iespaidīgu Svētās Cecīlijas, mūzikas patroneses, dienai veltītu odu. Vienu no skaistākajām šī opusa lappusēm dzirdēsiet soprāna un čella dueta izpildījumā, kopā ar ērģeļu pozitīva pavadījumu. Soprāna ārija no odas ir viens no retajiem vokāli instrumentālajiem piemēriem, kurā, kā ierasti, čella lomai baroka laika periodā, nav tikai pavadoša, bet gan izteikti solistiska funkcija. Leģenda vēsta, ka Sv. Cecīlija dziedājusi tik brīnišķīgi, ka eņģelis nolaidies no debesīm, lai paklausītos viņā.

Šajā koncertā klausītājiem būs īpaša iespēja dzirdēt ne tikai baznīcas ērģeļu burvīgo, majestātisko skanējumu, bet arī baroka laikam raksturīgu instrumentu sastāvu, kas būs izvietojies baznīcas altāra priekšējā plānā. Baroka vijole un baroka čells ir instrumenti, kuru spēlēšanai tiek izmantotas aitu zarnu stīgas, līdz ar to instrumentu skanējums ir maigāks. Pirmo reizi šajā baznīcā skanēs ērģeļu pozitīvs jeb pārnēsājamās ērģeles. Šāda instrumenta pielietojums baznīcas mūzikas atskaņošanai bija visai ierasta prakse baroka laikmetā. Mūziķi spēlē uz vēsturisko instrumentu oriģināliem un kopijām.

19. augustā 10. 00 dievkalpojumu ar skanējumu kuplinās ērģelnieks Aivars Kalējs.

Ieeja vakara koncertos par ziedojumiem baznīcai. 18. augusta koncertā ieeja baznīcā ar bezmaksas ielūgumiem, kurus varēs saņemt no 14.augusta Saulkrastu sporta centrā, kultūras namā “Zvejniekciems” un Saulkrastu TIC pie administratoriem. Visu apmeklētāju ērtībām 18. augusta koncertu būs iespēja vērot arī tiešraidē baznīcas dārzā.