Kā ik gadu, arī šogad, 11. novembrī, plkst. 18:00 pulcēsimies Saulkrastu Pēterupes ev. lut. baznīcā uz Lāčplēša dienai veltīto svētbrīdi, pēc kura dosimies kopīgā gājienā uz Saulkrastu kapiem, līdz latviešu karavīru piemiņas vietai.

Lūgums līdzi ņemt lāpas, lai gājienu padarītu košāku!