Ja vēlies sākt dejot, dziedāt, gleznot un citādos veidos labi pavadīt laiku, pievienojies mūsu kuplajam pulkam!

Mūsdienu deju grupa FRACTUS (bērni, pusaudži) k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Sandra Ozola-Ozoliņa (mob. tālr. 29130381)

Pirmdienās 16.00 – 18.00, ceturtdienās 16.00 – 18.00

Mūsdienu deju grupa FRACTUS (senioru grupa) k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Sandra Ozola-Ozoliņa (mob. tālr. 29130381)

sestdienās 10.00 – 12.00

Lietišķās mākslas studija KRUSTAINES Saulkrastu „Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” (Raiņa iela7)

Vadītāja Guna Lāčauniece (26357992)

Pirmdienās 15.30-19.00, ceturtdienās 15.30-19.00

Jauktais Saulkrastu koris ANIMA domes zāle (Raiņa iela8)

Diriģente Laura Leontjeva (26398719)

Otrdienās 19.00 – 22.00, ceturtdienās 19.00 – 22.00

Jauktais koris BANGOTNE Saulkrastu domes zāle (Raiņa iela8)

Diriģents Ēriks Kravalis (26113482)

Pirmdienās 19.00 – 22.00, trešdienās 19.00 – 22.00

Vokālais ansamblis DZĪLE k/n „Zvejniekciems”

Vadītājs Jānis Lucāns (29262696)

Piektdienās no 19.00

Folkloras kopa DVĪGA k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Antra Deniškāne ( 26323926)

Otrdienās 18.30 – 21.00

Ceturtdiena 18.30 – 21.00

Senioru deju kolektīvs SAULGRIEŽI k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Judīte Krūmiņa (29181986)

Otrdienās, ceturtdienās 19.00 – 21.00

Vidējās deju paaudzes kolektīvs „JŪRDANCIS” k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Judīte Krūmiņa (29181986)

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās 20.00 – 22.00

Jauniešu deju kolektīvs „KRUSTU ŠĶĒRSU” k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Judīte Krūmiņa ( 29181986)

Pirmdienās, trešdienās 18.00 – 20.00, piektdienās 19.00 – 21.00

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Alta Bringina (20382811)

Pirmdienās 17.00 – 18.30

Ceturtdien 17.00 – 18.30

Pirmsskolas bērnu vokālā studija k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Dace Kalniņa (29428619)

Pirmdienās 18.00 – 19.30

Trešdienās 18.00 – 19.30

Audēju kopa KODAĻA k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Asnate Grēve (29183736)

Individuālās nodarbības

Ultramarīns Gleznotāju Studija k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Māra Alena (mob. tālr. 26747798)

Svētdienās no 12.00

Koklētāju ansamblis SAULE k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Solveiga Ivanova (29985323)

Līnijdeju grupa SUNBEACH

Vadītāja Alta Bringina (2038281)

Piektdienās 18.30 – 20.00

Keramikas pulciņš, Lojā

Vadītājs Jānis Roberts Jansons – 28211869

Jauktais koris SĒJA, Sējas pamatskolā

Diriģents Ārijs Ādamsons – 29377441

Piektdienās 19.00 – 21.30

Lojas amatierteātris

Vadītājs Mārtiņš Gaigals – 26598077