7. decembrī plkst. 18.00 kultūras namā “Zvejniekciems” notiks gadskārtējais Latvijas senioru deju kolektīvu koncerts “Sadancošanās ziemas saulgriežos”.

Pie Saulkrastu senioru deju kolektīva “Saulgrieži” viesosies senioru deju kolektīvi – “Sagša” no Limbažiem, “Munsturis” no Straupes, “EX Akači” no Krimūnām, “Sidrabdancis” no Siguldas, “Sidrabaine” no Ķekavas, “Tacis” no Carnikavs, kā arī Saulkrastu senioru vokālais ansamblis “Dzīle”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrdancis” un jauniešu deju kolektīvs “Krustu šķērsu”.
2018. gadā senioru deju kolektīvs “Saulgrieži” nosvinēja 40 gadu jubileju. Saulkrastu senioru deju kolektīva “Saulgrieži” vadītāja ir Judīte Krūmiņa.