21.jūnijā 12.00 folkloras kopa „Dvīga" aicina ikvienu apgūt Līgo dienas darbus – siet sieru un vīt vaiņagus no trejdeviņām zālēm, kā arī iemācītieas vasaras Saulgriežu dziesmas, kas dziedamas, gan dienas darbus darot, gan vakarā dodoties!

Pasākums notiks pie kafejnīcas „Aizvēji" (Jūras prospektā, Zvejniekciemā).