Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Saulkrastu novada attīstībā, biedrības SERNIKON ideju atbalstītāja Aija Logina aicina iedzīvotājus būt aktīviem un dalīties ar savām idejām.

 

Aija Logina: Vēlos uzrunāt gan Saulkrastu pilsētas, gan Saulkrastu novada iedzīvotājus. Šobrīd kopā ar biedrību SERNIKON mums ir iespēja ar ES finansējuma palīdzību attīstīt Saulkrastus un   novadu,piemēram izveidojot vietas brīvā laika pavadīšanai ģimenēm, kā arī daudzveidojot brīvā laika pavadīšanas veidus. Piemēram,tas varētu būt galda spēļu centrs vai sporta centrs,kur ģimenes varētu kopā pavadīt laiku un rīkot sacensības starp ģimenēm. Tā varētu būt slidotavas vai publiska kalna izveidošana,orientēšanās sacensību organizēšana Saulkrastu pilsētā un novadā, publiskās pirts izveidošana un citas idejas.

 

Protams, pēdējos gados Saulkrastu dome ir daudz darījusi,lai iekārtotu Saulkrastus,bet ja ES paredz finansējumu, kāpēc gan mums neizmantot to, lai veidotu Saulkrastu novadu vēl  pievilcīgāku brīvā laika pavadīšanai mums un mūsu bērniem. 

 

Sernikon parstāvis Edgars Pudzis mudināja interesantus iesniegt idejas mājas lapā www.biedribasernikon.lv. Esmu pievienojusi dažas idejas. Ļoti vēlētos Saulkrastu iedzīvotāju, uzņēmēju un domes komentārus. Tātad links http://www.sernikon.lv/ideju-kratuve.

 

Ja Jums ir kāda ideja Saulkrastu pilsētas un novada attīstībai– esiet laipni aicināti dalīties ar to:

 

  1. pievienojot ideju mājas lapā www.biedribasernikon.lv. (sekojiet linkam http://www.sernikon.lv/ideju-kratuve )
  2. ir doma veidot domu biedru tikšanos, lai uzklausītu idejas,komentētu tās un sāktu veidot stratēģiju. Interesenti aicināti ziņot par savu vēlmi piedalīties šāda veida tikšanās uz e-pastu [email protected]