Aprīlī tiek plānots rīkot konkursu ,,Dziedošā varavīksne 2018,, bērniem- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri apgūst vispārizglītojošo skolu programmu un bērniem ar speciālajām un īpašajām vajadzībām vecumā no7-20 gadiem.

Konkursa nolikums

Konkursa organizatori lūdz atsaukties dalībniekus, aizpildot pieteikuma anketas –Anketa Nr.1 Anketa Nr.2

Tās elektroniski jāsūta uz e-pastu [email protected] līdz 2. martam.