Motivētu pieteikumu un CV ar norādi „Konkursam uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu” līdz 2020.gada 9.septembrim sūtīt uz e- pastu [email protected] vai pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu novada domes 203.kabinetā domes darba laikā.

 

Saulkrastu novada dome

(reģ.nr.90000068680)

Aicina pievienoties savai komandai

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko un mantas interešu aizsardzību;
 • piedalīties bāriņtiesas darba organizācijā, darbības procesa pārraudzībā, pārstāvēt visās tiesu un valsts iestādēs, konsultēt klientus;
 • sagatavot izskatīšanai bāriņtiesas sēdēm juridisko un fizisko personu iesniegumus, pieprasot nepieciešamos dokumentus;
 • veikt Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un bāriņtiesas nolikumā paredzētos pienākumus.

Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ne jaunāks (-a) par 30 gadiem;
 • akadēmiskais maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds un atbilstoša profesionālā kvalifikācija (vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim atbilstoša kvalifikācija) pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • izpratne un zināšanas par amata pienākumu izpildi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un augsta stresa noturība;
 • apgūta Ministru kabineta noteikumos noteiktā mācību programma;
 • pieredze bāriņtiesas darbā ne mazāka par pieciem gadiem;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • mūsdienām atbilstošas datorprasmes, prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām, dokumentu sagatavošanas prasmes, normatīvo aktu pārzināšana;
 • vēlamas svešvalodu zināšanas (krievu un angļu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Par priekšrocību uzskatīsim:

 • apgūtu Ministru kabineta noteikumos noteikto bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmu;
 • apgūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • sociālās garantijas,
 • atalgojumu bruto 1190,00 EUR.

Motivētu pieteikumu un CV ar norādi „Konkursam uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu” līdz 2020.gada 9.septembrim sūtīt uz e- pastu [email protected] vai pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 vai iesniegt personīgi Saulkrastu novada domes 203.kabinetā domes darba laikā.

Tālrunis uzziņām 67142509

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Saulkrastu novada dome informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.